Renoveringsblogg

Byggtjänst

Hur påverkar stambyte vårt badrum?

Eftersom ett stambyte innebär att fastighetens VVS-stammar byts ut behöver generellt badrum, tvättstuga och eventuellt andra våtrum rivas ut och byggas om. Hur påverkar det dig som kund? Hur länge behöver du leva utan badrum? Stambyte innebär att hela badrummet rivs Partiellt stambyte innebär att delar av stambytet sker vid…

Om stambyte i byggnader

Att göra ett stambyte är något som alla fastighetsägare måste budgetera in förr eller senare. Stambyte är när man byter och renoverar stammarna i fastigheten där allt vatten rinner ner. Stambyte brukar vara tidskrävande processer som kan vara ganska jobbiga för hyresgästerna medan det pågår. Vissa väljer, om det är…

Hur elsäkrar du ditt hem?

Vi har tidigare gått igenom hur du kontrollerar din elcentral, elledningar, sladdar, lampor och element. Här ger vi tips på hur du kontrollerar jordfelsbrytare, uttag och utomhusel. Allt för att få ett så säkert hem som möjligt. Testa att din jordfelsbrytare fungerar Du bör ha en jordfelsbrytare i ditt hem…

Så går en OVK-besiktning till

Som bostadsägande är man ansvarig för att se till att bostaden OVK- besiktigas med jämna mellanrum, det vill säga enligt att en OVK-besiktning ska göras regelbundet enligt byggnadens protokoll.  För att kontrollerna ska anses godkända och giltiga enligt riktlinjerna är det viktigt att de utförs av en certifierad besiktningsman som…