Renoveringsblogg

Konstruktionsritningar är viktigt för bygget

Konstruktionsritningar är viktigt för bygget

Konstruktionsritningar säkerställer att ditt bygge uppfyller krav och att du har rätt dimensioner på saker som väggar och balkar. När du ansöker om en nybyggnad eller en ombyggnad behöver du godkänt från din kommun och då behövs konstruktionsritningar över ditt bygge.

Det finns många företag som kan samordna alla tekniska ritningar som behövs för ditt byggprojekt. Det kan handla om saker som bygglovsärenden, byggkonstruktion eller konstruktionsritningar, BIM, VVS, El-projektering, sprinkler, energi, brand, geoteknisk markundersökning eller om du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. Många som anlitar sådan här typ av tjänster behöver hjälp med konstruktionsritningar. Konstruktionsritningar är detaljerade ritningar över hur huset är uppbyggt. Om saker som väggar eller balkar blir fel i ett bygge så kan det få väldigt allvarliga konsekvenser. Med konstruktionsritningar kan du vida att ditt hus uppfyller krav enligt lagen. Du behöver visa konstruktionsritningar när du har det som kallas tekniskt samråd tillsammans med din kommun som är de som ska godkänna din ansökan. Dessa ritningar är även underlag för när du begär in offerter från de byggfirmor eller hantverkare som ska hjälpa dig med ditt bygge. Om ritningarna är detaljerande så blir det enklare för dig att jämföra olika offerter. Med konstruktionsritningar så kan du vara säker på att dimensionerna och materialen uppfyller kraven för bärande delar i din byggnad och du slipper betala mer för att delar ska överdimensioneras. Du sparar dessutom kostnader eftersom ditt bygge blir mer effektivt då saker är väl genomtänkta och räknade på. Dessutom så behöver inte detaljer lösas allt eftersom, något som resulterar i ett mer effektivt bygge där du spar in de kostnader det annars skulle gå åt att lösa detaljer.

Vad konstruktionsritningar normalt innehåller

Du får ritningar där grundplan och stomplan är utlagda. Även bjälkplan och takplan finns med på ritningarna. Konstruktionsritningar visar även K-sektioner och detaljer. Väggelevationer och översiktliga 3D-vyer stommen finns även med. Andra namn som används för konstruktionsritningar är arbetsritningar, byggritningar eller K-ritningar. Det går att få konstruktionsritningar över alla slags byggnader. Det kan handla om flerbostadshus eller bara en ritning över några balkar, oavsett vad det handlar om så är konstruktionsritningar viktigt för att bygget ska blir rätt och godkänt.