Renoveringsblogg

Ventilation, värme och skorstensrör

Ventilation är en avgörande komponent i alla byggnader, särskilt i bostäder, för att säkerställa frisk luft och en hälsosam inomhusmiljö. Denna artikel kommer att belysa olika aspekter av ventilation, inklusive betydelsen av skorstensrör och hur de bidrar till att förbättra luftkvaliteten. Ventilation innebär processen att ersätta gammal och förorenad inomhusluft…

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en återkommande kontroll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Detta är inte bara viktigt för byggnadens energiprestanda utan även för de boendes hälsa och komfort. I Sverige är det lag på att genomföra OVK för alla…