Renoveringsblogg

Hantverkare

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en återkommande kontroll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Detta är inte bara viktigt för byggnadens energiprestanda utan även för de boendes hälsa och komfort. I Sverige är det lag på att genomföra OVK för alla…