Renoveringsblogg

Därför är det viktigt med fönsterbyte – enligt erfaren firma i Uppsala

Därför är det viktigt med fönsterbyte – enligt erfaren firma i Uppsala

Varför är fönsterbyte viktigt, egentligen? En erfaren firma med bas i Uppsala tar upp flera saker på sin hemsida. Till exempel:

  • Estetiken
  • Energiåtgången
  • Mängden underhåll som krävs

I den här texten kan du lära dig mer om just de här fördelarna – och lite till.

Det estetiska

Ett fönsterbyte kan göra gott för husets utseende, enligt firman i Uppsala. Självklart är det så – fönster utgör en betydande del av en bostads ”ansikte”. Är de gamla och slitna (eller till och med trasiga) kommer det att göra en drastisk skillnad.

Ett vackert hus är inte bara fint att titta på och bo i. Det kan också ha en avgörande skillnad för dess värde. Visst, de flesta spekulanter är medvetna om vad som kan göras för att få ett hus att se bättre ut – men om det redan ser bra ut, kommer säkerligen fler att vara benägna att buda (och kanske till och med buda lite högre).

Energiåtgången

Moderna fönster är betydligt bättre än gamla på att isolera. Idag finns fönster med goda U-värden (U-värde mäter dess isolationsförmåga), vilket sänker driftskostnaderna. Förminskad energiåtgång är snällt mot både plånbok och planet.

Precis som det estetiska kan driftskostnaderna vara en viktig faktor i husets värde. Låga driftskostnader är attraktivt – och kan kanske göra att vissa spekulanter är beredda att buda lite mer.

Mindre jobb och underhåll efter ett fönsterbyte – enligt firman i Uppsala

En annan fördel med fönsterbyte, som firman i Uppsala tar upp, är att moderna fönster i regel kräver mindre underhåll. Hur mycket underhåll som krävs beror givetvis till stor del på vilket material man väljer. Träfönster kan alltid repareras, och här finns mer utrymme för underhållsarbete. Är det till exempel aluminium är behovet av underhåll i regel betydligt mindre. De är dessutom svårare att underhålla – men så är ju också behovet mindre.

Men det har inte enbart med materialet att göra. Även om man byter ut gamla träfönster mot nya träfönster, finns en god chans att behovet av underhåll minskar. Inte bara för att de är just nya, utan för att fönsterbyggarnas konstruktioner utvecklas med tiden. Ett fönsterbyte kommer alltså med flera fördelar – och fördelarna blir av förklarliga skäl tydligare ju sämre skick de befintliga fönstren är i.