Renoveringsblogg

Hur påverkar stambyte vårt badrum?

Hur påverkar stambyte vårt badrum?

Eftersom ett stambyte innebär att fastighetens VVS-stammar byts ut behöver generellt badrum, tvättstuga och eventuellt andra våtrum rivas ut och byggas om. Hur påverkar det dig som kund? Hur länge behöver du leva utan badrum?

  • Stambyte innebär att hela badrummet rivs
  • Partiellt stambyte innebär att delar av stambytet sker vid en badrumsrenovering
  • Stambyte innebär generellt högre standard och högre månadshyra

Badrum kan inte användas under stambyte

Vid en vanlig stamrenovering kommer badrummet att ”rivas ut”. Detta för att hantverkarna ska komma åt de rör som ligger bakom väggarna samt i golvet. Det betyder därmed att badrummet inte kan användas under dessa veckor.

Det byggs av denna anledning upp baracker som kan användas vid exempelvis dusch. Men även andra lösningar förekommer. De boende måste däremot ha tillgång till ”badrum” under tiden som deras eget är ur funktion. Bästa vägen är att kontakta fastighetsvärden för att höra hur problemet kan lösas.

Partiellt stambyte behåller ditt badrum

I en bostadsrättsförening kan lägenhetsinnehavarna själva renovera sina badrum vid behov. Men väntar en stamrust, även om det är något år kvar, kan styrelsen besluta om partiellt stambyte. En lösning som både är mer praktisk och mer ekonomisk än ett stort totalt stambyte. När badrumsrenoveringen genomförs står föreningen för merkostnaden som uppstår för byte av rören och eventuella extra renoveringar kring detta. Nu har ”delar av” (partiellt) stambytet redan skett. När sedan större renoveringen genomförs behöver detta badrum inte förstöras.

För lägenhetsinnehavaren innebär det färre antal dagar med hantverkare i huset och att de får behålla sitt badrums standard så som de själv ville ha det. Vid stambyte inom en bostadsrättsförening är annars regeln att badrummet återställs enligt vissa nivåer. Ingen kan alltså kräva att få exakt samma kakel och design som tidigare.

Generellt förhöjd standard

Ett byte av stammarna innebär inte någon standardhöjning av badrummet. Men när badrummet ändå ska rivas ut brukar många fastighetsägare utnyttja tillfället och höja standarden. Detta inte minst på hyreslägenheter.

Om standarden höjs har de även rätten att höja hyran. Hyran får nämligen inte höjas på en hyresrätt, utöver förhandlad nivå, om inte en standardhöjning sker. För en bostadsrätt finns inte dessa regler då bostadsrättsföreningen helt är beroende av att få ekonomin att gå ihop. De kan därmed höja och sänka månadsavgiften helt efter den ekonomiska situationen.