Renoveringsblogg

Innan trädfällning sker i Västerås bör du kontrollera

Innan trädfällning sker i Västerås bör du kontrollera

Om du bor i Västerås och funderar på att fälla träd på gården finns det ett par saker att kontrollera innan detta sker. Trädfällning kan exempelvis kräva marklov. Dessutom är det ”safety first”.

Marklov för trädfällning? – Kontakta Västerås kommun

På Västerås hemsida framgår att trädfällning kan innebära att ett marklov behöver ansökas. Ansökan måste då skickas in, behandlas och besvaras med ett positivt svar innan fällningen kan påbörjas. I annat fall kan personen beläggas med vite. Kontakta Västerås Stad vid frågor. På hemsidan framgår exempelvis att marklov kan krävas vid:

  • Trädfällning inom detaljplanerat område
  • Standskyddsdispans kan behövas om träd ska fällas på ett strandskyddat område
  • Utanför detaljplanerat område kan även krav finnas. Detta förutsatt att området beräknas användas för bebyggelse framöver.

På Västerås webbplats finns en checklista som kan gratis kan laddas hem. En checklista för personer som ska ”ändra marken” eller ”fälla träd”.

Krav på motorsågskörkort?

En privatperson som vill genomföra trädfällning i Västerås, på den egna tomten, behöver inte ha motorsågskörkort. Men om hjälp tas in från en vän, släkting eller ett företag kan detta krav uppstå. Detta både beroende på vad som ska utföras och vem det är som ska göra det. Kontrollera detta enklast på Säkerskog där all information finns kring krav på motorsågskort.

Säkerhet! Anlita ett företag

Trädfällning innebär risker. Detta oavsett hur mycket erfarenhet som personen har som utför arbetet. Det är väldigt få privatpersoner som är helt medveten om riskerna, kan hantera dessa och fälla träd på ett säkert sätt. Det finns flera företag i Västerås, och städer i närheten, som utför trädfällning. Tänk på att:

  • Företaget bör ha goda referenser. Se exempelvis på hemsidan, Facebook och Googla företagsnamnet.
  • Företaget bör vara specialister. Det finns många företag som kan fälla träd. Men alla är inte specialister på sektionsfällning och precisionsfällning. Ska träd tas ner nära bostäder kan det krävas spetskompetens för att detta ska kunna genomföras snyggt och säkert.
  • RUT – Kontrollera med företaget om det arbete som utförs omfattas av RUT eller ROT. I detta fall blir arbetet 30 % eller 50 % billigare. Via Skatteverket.se går det att se hur stort belopp som redan utnyttjas av ROT/RUT och därmed hur stort belopp som finns kvar under det innevarande året.