Renoveringsblogg

Rena vatten från BDT-avlopp

Rena vatten från BDT-avlopp

BDT är en förkortning för bad, disk och tvätt. BDT-vatten är således vatten som kommer från dessa källor. Vattnet brukar ibland även kallas för gråvatten och kommer ofta i ganska stora volymer. Detta vatten kan ofta renas med relativt enkla metoder, till exempel med hjälp av ett kompakt reningsverk för ett hushåll. Ett sådant kan du installera i exempelvis ditt fritidshus och på ett effektivt sätt rena dess BDT-vatten.

Det finns flera olika reningsverk för ett hushåll att välja mellan på marknaden. Ett av dessa är Biokube Pluto BDT. Denna produkt har bland annat följande fördelar:

  • Effektiv behandling av hushållets gråvatten
  • Renar upp till 750 liter BDT-vatten per dygn
  • Går snabbt att installera.
  • Finns tillgänglig i två modeller – en högre och en lägre

Därför bör du rena hushållets vatten från BDT-avlopp

Som vi redan har nämnt är gråvatten avloppsvatten som kommer från andra källor i hushållet än toaletten. Anledningen till att det kallas BDT-vatten är att det kommer från just bad, disk och tvätt. T:et står alltså inte för toalett – avloppsvattnet från toaletten klassas inte som gråvatten utan istället som svartvatten. Det innebär att kräver mer omfattande rening för att kunna återanvändas till olika syften. Detta då svartvatten innehåller avföring som inte under några som helst omständighet bör återanvändas i hushållet.

I runda slängar 60 % av hushållets avloppsvatten utgörs av gråvatten. Det finns med andra ord mycket att tjäna på att rena detta BDT-vatten. Vattnet kommer alltså främst från dusch eller badkar samt disk- och tvättmaskin. Och genom att rena detta vatten kan det återanvändas för att till exempel bevattna trädgården.

Fördelarna med att återanvända gråvatten

Det finns många anledningar att återanvända gråvatten när så är möjligt. Några exempel på fördelarna med att göra detta är att du:

  • Kan spara pengar på en minskad vattenkonsumtion
  • Inte låter det vatten som faktiskt kan renas gå till spillo
  • Har tillgång till vatten även i tider av torka och låg tillgång på vatten
  • Kan vattna växter med BDT-vattnet

Av dessa anledningar bör du som har möjlighet att göra detta överväga att ta tillvara på ditt gråvatten.