Renoveringsblogg

Så kan handmålade tavlor hjälpa dig i ditt liv

Så kan handmålade tavlor hjälpa dig i ditt liv

Det är allmänt känt att konst kan ha väldigt speciella effekter på människokroppen, såväl fysiskt som mentalt. Inte bara konstnären har stor nytta av de konstverk som denne framställer utan även vi som betraktare gynnas av dem på olika sätt. Det finns förstås olika sorters konst såsom musik, skulpturer och arkitektur. Här kommer vi dock fokusera på handmålade tavlor och hur dessa konstverk på olika sätt kan vara dig till gagn.

Några av fördelarna med handmålade tavlor

Dessa är några av de främsta fördelarna med att köpa och betrakta tavlor som har målats för hand:

  • Genom att betrakta tavlor kan vi öka vår kreativitet.
    “Fantasi är viktigare än kunskap”, ska Einstein ha sagt en gång i tiden. Detta är ett citat som i allra högsta grad gäller för handmålade tavlor. Dessa konstverk hjälper oss nämligen att visualisera de tankar och idéer som vi bär inom oss. Dessa idéer förblir ofta i fantasins abstrakta värld och det är ofta där som de gör sig bäst. Genom att betrakta tavlor och andra konstverk uppmuntras vi dock att ställa frågor och söka svar. På så sätt kan vi öka vår kreativitet och kanske komma i kontakt med en annan sida av oss.
  • Konst kan efterlikna den fysiska känslan av förälskelse.
    Vetenskapen visar att vi genom att betrakta vackra konstverk faktiskt kan uppleva samma fysiska reaktioner som vi känner när vi förälskar oss. En brittisk neurobiolog lyckades genom hjärnscanning på frivilliga försökspersoner påvisa detta. Han fann att det hos en person som tittar på konst som de finner vacker utsöndras dopamin som får oss att känna oss lyckliga och förälskade.
  • Handmålade tavlor kan göra dig mer empatisk och tänkande.
    Ytterligare en fördel med att betrakta vackra tavlor har med empati och kognitiv förmåga att göra. En amerikansk studie visade nämligen att studenter som gjorde en utflykt till konstmuseet efter besöket kunde tänka bättre och var mer empatiska. Mer än 10 000 studenter deltog i studien och en klar majoritet av dessa visade prov på en förbättrad förmåga till kritiskt tänkande. Dessutom var de mer toleranta och empatiska efter utflykten.