Renoveringsblogg

Vad säger Boverket om attefallshus?

Vad säger Boverket om attefallshus?

På Boverkets hemsida finns en undersida som heter ”Detta gäller för attefallshus”. I den här texten sammanställer vi några av de viktigaste punkterna som kan läsas här.

Storleken på attefallshus

Här finns några viktiga punkter att känna till. Till exempel:

  • Takhöjden får maximalt vara fyra meter.
  • Du har lov att bygga flera attefallshus på tomten, men de får inte vara större än 30 kvadratmeter tillsammans.

Under samma rubrik påpekar även Boverket att man inte får bygga huset närmare än 4,5 meter från grannens tomt – såvida man inte fått medgivande. Under samma rubrik konstaterar de också att huset kan användas som en egen bostad och det heter då komplementbostad. Det kan också användas som till exempel garage, växthus eller gäststuga och kallas då för komplementbyggnad.

Järnvägsområden, vägar och strandskydd – vad gäller?

När det handlar om mark som ligger inom 100 meter från sjö, vattendrag och hav så krävs tillstånd för att bygga attefallshus. Detta i enlighet med miljöbalken. När det gäller järnvägsområde och om det ligger en nära en allmän väg, finns också speciella regler. Det bästa är att tala med din kommun om du inte är helt säker på vad som gäller.

Byggreglerna

Vad gäller byggreglerna är det bra att bland annat känna till följande:

  • Måste följa byggregler. Huset måste följa de byggregler som satts upp av Boverket, BBR och EKS.
  • Särskilda regler för permanentbostäder. Om huset ska användas för att bo permanent i krävs till exempel utrymme för att laga mat, för att ta hand om personlig hygien och andra saker som ska finnas när det handlar om en permanentbostad. Dessutom ska det vara tillgängligt för människor som inte har full rörelseförmåga. Om det däremot ska användas som fritidshus, finns vissa undantag från dessa krav.

Får inte byggas överallt

Som regel kan kommunen inte neka dig bygglov när du ska bygga ett attefallshus. Det finns dock undantag, till exempel då huset anses ligga i ett särskilt värdefullt område. Det angår inte alltför många – men om området är ett område med riksintresse för Försvarsmakten, så får inte attefallshus i form av permanent bostad byggas – däremot som komplementbyggnader.

Det kan också finnas utökad lovplikt i detaljplanen, det är dock inte alltför vanligt. I sådana fall får de inte uppföras som vare sig permanentbostäder eller komplementbostäder.