Renoveringsblogg

Avloppsrenovering – ett kostnadseffektivt sätt att reparera rör

Avloppsrenovering – ett kostnadseffektivt sätt att reparera rör

Rörarbeten är förmodligen ett av de allra mest omfattande projekten när det kommer till underhåll av fastigheter. Men om det är problem med rören i fastigheten är det viktigt att dessa ersätts eller lagas. Det traditionella sättet att göra detta är att helt enkelt byta stammarna med jämna mellanrum. Men det finns också en smidigare lösning: avloppsrenovering (relining).

Genom att renovera avloppsrören genom relining kan du åtgärda de rör som är trasiga istället för att behöva byta ut dessa. Detta arbete kan liknas vid att man helt enkelt bara byter ut en trasig glödlampa mot en ny, istället för att också dra om alla elledningar. En avloppsrenovering är är inte bara ett enklare och billigare alternativ till ett stambyte – det är också smidigare för hyresgästerna om det rör sig om en hyresfastighet.

Då är avloppsrenovering ett bra alternativ till ett stambyte

Du kanske ställer dig själv frågan huruvida en avloppsrenovering är ett bra alternativ för just dig. Detta beror förstås på flera olika faktorer. Men nedan ska vi försöka klargöra när en relining kan vara ett bra val.

  • Vid relining av rör används flexibla material som gör det möjligt att reparera alla slags rör. Detta även om rören ifråga är böjda eller har lite märkliga vinklar. Faktum är att det med denna metod även går att renovera rör som har en vinkel på 90 grader eller mer. Dessutom uppstår många sprickor och liknande just där rören är vinklade eller böjda. Med avloppsrenovering kommer man alltså åt dessa ställen.
  • Idag används relining för att reparera rör i alla möjliga storlekar och former. Även om det rör sig om mindre rör på cirka 50 till 375 mm i diameter är detta en effektiv metod. Men den kan även användas för att reparera betydligt större rör än så. Även längden på rören har mindre betydelse i detta hänseende. Det finns exempel då man har renoverat rör så långa som 200 meter med metoden.
  • Om du vill minimera kostnaderna för att renoverar rören och bevara landskapet är avloppsrenovering ett bra alternativ. Det är kostnadseffektivt och kräver inte omfattande utgrävningar vilket ofta är fallet vid ett stambyte.