Renoveringsblogg

Vad innebär ett stambyte på ett flerfamiljshus?

Vad innebär ett stambyte på ett flerfamiljshus?

Stambyte är ett stort renoveringsprojekt som i korthet innebär att fastighetens stammar byts ut. Själva utförandet tar 4 – 6 veckor men innan dess sker en längre tid av planering och projektering.

Vad är stammar?

Stammar är de rör som leder in i fastigheter och som sedan förgrenar sig ut till varje lägenhet. Det är exempelvis i stamrör som vatten kommer in i fastigheten och avloppsvatten kommer ut. Stammar brukar framförallt förknippas med vatten och avlopp men de kan även ha andra funktioner:

  • Vatten
  • Avlopp
  • Värme
  • Gas
  • Ventilation
  • El
  • Data

Vilka stammar byts ut vid stambyte?

Stambyte sker primärt av varm- och vattenledningar samt de som för ut avloppsvattnet. Detta utifrån att dessa slits mest över åren. Exempelvis kommer inte data- eller elledningar påverka dess stammar i samma utsträckning.

Varför sker byte?

Byte av stammar sker när dessa är så slitna att risk för större skador är överhängande eller att många småskador redan har uppstått. Renovering sker därmed av samma anledning som andra stora renoveringar på fastigheter.

Hur påverkas lägenhetsinnehavaren?

När fastighetsägaren beslutar att ett stambyte ska ske behöver information om detta lämnas ut till lägenhetsinnehavarna. Detta bör ske i god tid då renoveringen kommer att påverka dem på flera sätt.

För det första tar själva renoveringen 4 – 6 veckor. Under denna tid kommer hantverkare att riva ner alla våtrum för att därmed kunna komma åt alla rör. Det innebär även att de boende inte kommer att ha tillgång till egen toalett och dusch under någon vecka. Visserligen måste fastighetsägaren ordna med tillfälliga toaletter och duschar i närheten men många anser att det är för obekvämt och flyttar hellre hem till en vän under tiden.

För det andra kan ett stambyte även påverka månadskostnaden för lägenheten. Det är vanligt att fastighetsägare passar på att höja standarden på våtrummen när ändå allt ska rivas ut. Det i sig innebär att en högre hyra kan tas ut. Sker stambyte inom en bostadsrättsförening är det föreningen som betalar renoveringen – vilket brukar bekostas med högre månadsavgift.

Vad kostar det?

Hur mycket stambyte kostar per lägenhet beror på flera faktorer. Men en riktlinje är 250 – 300 000 kronor per lägenhet. Då är både själva bytet av stammar samt återställning av badrummet medräknat.