Renoveringsblogg

Om stambyte i byggnader

Om stambyte i byggnader

Att göra ett stambyte är något som alla fastighetsägare måste budgetera in förr eller senare. Stambyte är när man byter och renoverar stammarna i fastigheten där allt vatten rinner ner. Stambyte brukar vara tidskrävande processer som kan vara ganska jobbiga för hyresgästerna medan det pågår. Vissa väljer, om det är möjligt, att bo kvar medan stambytet pågår medan andra flyttar till evakueringslägenheter eller tillfälliga bostäder.

Förbered inför ert stambyte

Innan själva stambytet kan dra igång behöver fastighetsägaren dock underskrifter från samtliga hyresgäster att de lämnar sitt godkännande. Om någon av hyresgästerna motsätter sig stambytet tas ärendet upp i hyresnämnden. Det ska dock mycket till för att hyresnämnden ska vägra en fastighetsägare ett stambyte. Det är en mycket kostsam process och ingen fastighetsägare vill ägna sig åt det om det inte är nödvändigt. En hyresgäst kan inte av bekvämlighetsskäl vägra en fastighetsägare att vårda om sin fastighet.

Några punkter för fastighetsägare för att se till att stambytet blir smidigt för hyresgästerna:

  • Inledande informationsmöte där man går igenom vad som planeras
  • Ta upp önskemål om tillfälliga boenden, evakuering
  • Ge en tidslinje om vad som kommer ske och när
  • Informationsutskick där man presenterar byggentreprenörerna
  • Löpande kontakt med hyresgästerna för att svara på frågor

För de flesta hyresgäster är det två frågor som är av största vikt. Hur mycket kommer hyran att höjas med när stambytet är genomfört och kommer man kunna bo kvar i lägenheten medan renoveringen pågår? De allra flesta stora och seriösa hyresvärdar förhandlar hyran med hyresgästföreningen. Man får inte ta ut hur stora hyreshöjningar som helst utan höjningen måste vara skälig.

Hur påverkar ett stambyte?

Beträffande boendesituationen så varierar den kraftigt. I vissa fall kan man bo kvar i lägenheten även om de allra flesta helst undviker det. Borrande och annat byggväsen är ingen trivsam boendemiljö, för att inte tala om allt byggdamm och den totala avsaknaden av privatliv med byggnadsarbetare i lägenhet från tidig morgon varje dag. Stambyte brukar vara tidskrävande processer som kan vara ganska jobbiga för hyresgästerna medan det pågår.

De flesta brukar lösa situationen med att erbjuda tillfälliga boende, så kallade evakueringslägenheter. Andra som har möjlighet kanske flyttar till sommarstugan eller in hos föräldrarna under en viss tid. I vissa fall kan man även sätta upp tillfälliga lägenheter i form av monterbara bodar som fungerar under några månaders boenden, fullutrustade med el, vatten, värme och dusch.