Renoveringsblogg

Bra att känna till för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar vid stambyte

Bra att känna till för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar vid stambyte

Många frågor finns kring ett stambyte: hur ofta det ska göras, det praktiska omkring det och vad det kan tänkas att kosta. I den här texten kan du som är hyresvärd eller bostadsrättsinnehavare läsa mer om när ett stambyte bör göras.

Stambyte – hur ofta? – En fråga utan rakt svar

Nämnas bör att det är i princip omöjligt att ge ett generellt svar på den frågan. Ett besök på platsen krävs för att kontrollera stammarna och rörens skick innan det går att säga om det är dags för ett stambyte eller inte.

Främst är det två saker att ta hänsyn till när det gäller stammarnas livslängd:

  • Invändig korrosion. Vanligt är att fastigheterna är försedda ed gjutjärnsrör. När dessa slits kan det leda till invändig korrosion – vilket är helt normalt, och som sker förr eller senare.
  • Ålder och bruk. Hur gamla rören är, och hur mycket vatten som flyter igenom rören, är viktig information när man tar ställning huruvida ett byte krävs eller inte.

Så stambyte – hur ofta?

Man brukar rekommendera att ett stambyte görs ungefär vart trettionde år. Det här med bakgrund att tätskiktens livslängd är ungefär så länge, och att gjutjärnsrör kan tjäna i mellan 30 och 60 år.

Att förankra beslutet kan ta tid

Det bästa är att vara ute i god tid. Du som funderar på stambyte – hur ofta det bör genomföras – har sannolikt äldre rör som ger dig en anledning att fundera över det. Bra att känna till är att det kan ganska lång tid att förankra beslutet och sätta bollen i rullning.
Handlar det om hyreslägenheter kan enskilda hyresgäster sätta sig emot beslutet, varpå frågan hamnar hos Hyresnämnden – som ibland har långa handläggningstider. Ofta sker detta när arbetet leder till hyreshöjningar.
När det gäller bostadsrättsföreningar kan det ta tid innan kommer överens om ett stambyte ska ske eller inte. Det bästa är om ett väl underbyggt beslut kan fattas under årsstämman.

Tala med flera utförare inom stambyte

Det kan rekommenderas att tala med flera firmor innan ett beslut fattas. Priserna kan skilja sig ganska mycket åt, och genom att tala med åtminstone två – tre stycken kan du känna dig trygg med att ni betalar ett marknadsmässigt pris. Dessutom skiljer sig urvalet av tilläggstjänster åt, vilket kan vara en faktor att ha i åtanke.