Renoveringsblogg

Så går en OVK-besiktning till

Så går en OVK-besiktning till

Som bostadsägande är man ansvarig för att se till att bostaden OVK- besiktigas med jämna mellanrum, det vill säga enligt att en OVK-besiktning ska göras regelbundet enligt byggnadens protokoll.  För att kontrollerna ska anses godkända och giltiga enligt riktlinjerna är det viktigt att de utförs av en certifierad besiktningsman som vet vad han sysslar med, och som har koll på vad som krävs för att din inomhusmiljö ska vara så bra som möjligt. För att en OVK-besiktning ska vara godkänd finns det specifika punkter som ska gås igenom, vilka gäller oavsett om du gör en OVK- besiktning i Västerås eller i någon annan stad.

Detta ska checkas av under en OVK-besiktning

För att en OVK- besiktning ska göras på rätt sätt och bli godkänd enligt de riktlinjer som finns krävs det inte bara att den utförs av en certifierad OVK- besiktningsman, utan det krävs också att vissa punkter ska checkas av för att den ska vara giltig.

Dessutom är det viktigt att en OVK- besiktning i Västerås eller någon annan stad görs regelbundet enligt byggnadens protokoll, vilket byggnadens ägare också är ansvarig för att hålla koll på och därmed boka in en sakkunnig kontrollant. Detta ska din OVK-besiktningsman kontrollera under en OVK-besiktning:

  • Ventilationssystemet och att det fungerar som det ska, det vill säga att det inte innehåller några föroreningar eller andra hälsoskadliga ämnen som kan spridas i byggnaden och in till din bostad.
  • Det ska finnas tydliga instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet i byggnaden, och dess ska vara lätta att få tag i och kolla på vid behov.
  • Att inomhusmiljön och den allmänna ventilationen i byggnaden fungerar som den ska och att den är optimal ur både trivsel och hälsosynpunkt.

Om en kontroll av ventilationen görs för första gången i byggnaden gäller ovanstående punkter, men det är också viktigt att kontrollanten har koll på de rådande föreskrifterna i byggnaden och att ventilationens egenskaper och funktioner stämmer överens med dessa. Vid repeterade kontroller måste även besiktningsmannen undersöka om det finns några möjliga åtgärder vad gäller energiförbrukningen och om den kan förbättras genom att justera något i ventilationssystemet.

 

Informera och åtgärda

Om OVK-besiktningsmannen upptäcker några fel eller brister i byggnadens ventilationssystem och inomhusmiljö under en OVK-besiktning i Västerås, eller någon annan stad, så måste kontrollanten informera bostadsägaren om det, så att denne person eller bostadsrättsförening får chansen att åtgärda dessa.

Hela kontrollen ska också skrivas ner i ett protokoll, som i sin tur ska skickas in till kommunen och sättas upp i byggnaden. Sen är det helt enkelt upp till byggnadens ägare att ta kontrollen i egna händer och se till att ventilationssystemet fixas till vid behov.