Renoveringsblogg

Tjänster du får hjälp med från ställningsföretagen

Tjänster du får hjälp med från ställningsföretagen

I de flesta lite större städer finns företag som specialiserat sig på uthyrning av byggnadsställningar. Vad erbjuder de för produkter och tjänster? Vad kan man få för hjälp av dem som privatperson? Genom att utgå från ett företag i Uddevalla med denna inriktning visas flera olika alternativ.

Vid arbete på högre höjd än 2 meter bör alltid byggnadsställningar användas för att öka tryggheten. När företag utför arbete finns flera lagar som reglerar när ställningar måste användas och när ytterligare säkerhetsanordningar krävs. Men när privatpersoner genomför renoveringar på sina egna bostäder finns inte något krav utan man får själv avgöra risk och behov av säkerhetsanordningar. Att använda byggnadsställningar innebär däremot inte bara en förhöjd säkerhet utan även en förenkling av arbetet. Genom att hyra byggnadsställningar i Uddevalla under en vecka kan exempelvis huset målas snabbare eller taken läggas om enklare. Då efterfrågan finns löpande hos både företag och privatpersoner finns det därför företag som specialiserat sig på enbart uthyrning av byggnadsställningar och kringtjänster kring dessa. Ett större uthyrningsföretag i Uddevalla erbjuder uthyrning på flera nivåer.

Bara uthyrning av byggnadsställningar

Grunden i verksamheten är uthyrning av byggnadsställningar. Kunden kommer till företaget och hämtar den ställningar som passar utifrån gällande behov. Är man osäker går det även att diskutera med företaget som därmed kan ge råd utifrån projektets storlek och omfattning.

Utkörning och hämtning av ställning

De mindre byggnadsställningarna kan lätt tas med på en släpvagn. I vissa fall går det även att låna gratis hos dessa företag bara man kommer tillbaka med vagnen samma dag. Är det däremot riktigt stora ställningar kan en lastbil krävas. Då bör man även köpa utkörning. I detta fall ingår utkörning inom Uddevalla i priset men vill man ha ställningarna längre bort får en viss avgift betalas.

Montering och nedmontering av ställningar i Uddevalla

De byggnadsställningar som hyrs av privatpersoner är relativt enkla att montera. Det brukar inte ta mer en timme att skapa den ställning man behöver gällande höjd och bredd. De är även flexibla så att de kan byggas om allt eftersom behovet ändras. Vid riktigt stora projekt där byggföretag ska genomföra byggnationer är det däremot mer avancerade ställningar som monteras. Dessa kan ha hissmöjlighet och ett flertal funktioner som underlättar transport av byggnadsmaterial. Ska sådana ställningar hyras behöver oftast personal från uthyrningsfirman komma ut och montera. Det går snabbare med personal som är van med dessa ställningar och en ökad säkerhet skapas tack vare att de är helt insatta i vad man bör kontrollera.