Renoveringsblogg

Så hittar du auktoriserad målare i Stockholm

Så hittar du auktoriserad målare i Stockholm

Så hittar du auktoriserad målare i Stockholm

Det finns flera fördelar med att välja en auktoriserad målare i Stockholm – istället för att anlita ”vilket målare som helst”. Vad innebär auktorisation och hur hittas dessa målare?

Flera olika auktorisationer

Måleri är ett brett yrke med flera olika specifika professioner. Exempelvis finns auktorisationer inom:

  • Våtrumsmålning

År 2013 började nya regler för måleribranschen gällande arbete i våtrum. Från och med då ställs högre krav och att de hantverkare som utför jobbet ska vara utbildade och auktoriserade.

  • Rostskyddsmålning

Att metall rostar och går sönder är ett stort problem inom industrin. Flera företag väljer därmed att enbart anlita en auktoriserad målare i Stockholm för det arbete som ska utföras. Varför chansa?

Hitta auktoriserad målare i Stockholm

De som ställer höga krav och vill ha ett riktigt bra resultat bör alltså hellre välja en auktoriserad målare i Stockholm än någon som inte är auktoriserad. Detta inte minst om det gäller våtrumsmålning, brandskyddsmålning, rostskyddsmålning osv.

Måleribranschens våtrumskontroll

Via hemsidan till MVK (Måleribranschens våtrumskontroll) går det att se alla målare som är auktoriserade för våtrumsmålning. Klicka på ”Auktorisation” i menyn och därefter ”Lista MVK-auktoriserade företag”. En PDF-fil kan då laddas hem med företagen listade.

Önskas just en auktoriserad målare i Stockholm används sedan sökfunktionen ”CTRL-F” varpå ”Stockholm” skrivs in i sökrutan. Då kommer alla auktoriserade målare i Stockholm att markeras i dokumentet. I samma dokument framgår det även adress, postnummer, telefonnummer och hemsida.

Rostskyddsmålning

För rostskyddsmålning är det istället Rostskyddsmalning.se som är aktuell. I menyn finns ”Auktoriserade företag”. Sökningen är här däremot betydligt enklare då sök kan ske utifrån en karta vilket gör det enkelt att rama in alla aktuella målare som kan kontaktas för arbetet.

Google

Ännu en väg är att använda Google och genomföra en sökning på ”Auktoriserad målare i Stockholm”. Det finns däremot två saker att tänka på om företag söks denna väg.

För det första har det förekommit målare som angett att de är auktoriserade – utan att vara det. En säkerhetskontroll bör alltså ske i de register som nämns ovan. För det andra finns det mer än en målare i Stockholm som inte nämner något om auktorisationen på dess hemsida. I vissa fall nämns det enbart långt ner på ”om oss”-sidan vilket ändå gör det svårt för besökarna att snabbt se om företaget är auktoriserat eller inte.