Renoveringsblogg

Överfallslarm utmärkta för butiker med ensamma medarbetare

Överfallslarm utmärkta för butiker med ensamma medarbetare

Ett överfallslarm är en till synes enkel lösning som kommer väl tillhands i butiker där medarbetarna ibland arbetar ensamma. Larmet gör det nämligen möjligt för personalen att snabbt och enkelt tillkalla hjälp om en nödsituation skulle uppstå. Med det sagt är dessa larmlösningar naturligtvis även väldigt användbara i butiker där medarbetarna alltid arbetar i team om flera personer.

Larmet utgör nämligen en trygghet för butikspersonalen. Om det skulle uppstå en utsatt eller hotfull situation kan den anställde på ett smidigt sätt skicka en larmsignal. Företagets överfallslarm är uppkopplat till en larmcentral och det krävs bara ett litet knapptryck för att aktivera larmet. Vad som händer när det aktiveras är att larmoperatörer som har genomgått en specialutbildning för ändamålet kan hantera det aktuella ärendet. De sätter in den åtgärd som krävs beroende på vad det är som har skett.

Ett larm av detta slag har flera fördelar för företag som är verksamma i butikshandeln:

  • Larmet utgör en trygghet för personalen.
  • Det är sammankopplat med företagets säkerhetssystem.
  • Larmknappen kan vara antingen bärbar eller ha en strategisk, fast position i butiken.
  • Vid ett enkelt knapptryck skickas en tyst larmsignal till larmcentralen.

Ett överfallslarm ger ensamma medarbetare en trygghet

Som vi redan har nämnt spelar det egentligen ingen roll om flera medarbetare är på plats på en och samma gång. Ett överfallslarm ger oavsett personalen en trygghet, men detta gäller förstås särskilt då en medarbetare arbetar helt ensam i butiken.

För tyvärr finns det idag en ökande otrygghet i samhället. Den spiller över på butikshandeln och gör att vissa medarbetare kan känna sig otrygga eller hotade på jobbet. Som företagare eller HR-ansvarig är det din uppgift att skapa en säker och trygg arbetsmiljö. Deta kan du alltså enkelt göra genom att låta installera larm som kan användas vid eventuella överfall i butiken.

Det är vanligt förekommande att dessa sorters larm används inom handeln. Såväl butiker som restauranger använder sig av dessa. Med det sagt kan naturligtvis även verksamheter inom andra branscher gynnas av att installera överfallslarm. Detta gäller inte minst de företag där man hanterar särskilt stöldbegärliga produkter eller till och med kontanter. Oavsett företagets bransch ökar tryggheten när ett knapptryck är allt som krävs för att få hjälp!