Renoveringsblogg

Hembesök vid trädgårdsdesign inom Stockholm

Hembesök vid trädgårdsdesign inom Stockholm

Är du nyfiken på hur mycket trädgårdsdesign kostar och vad det skulle innebära för din trädgård? Flera trädgårdsarkitekter i Stockholm erbjuder kostnadsfritt hembesök. Ett hembesök som rätar ut flera frågetecken och som kan leda till en kostnadsfri offert.

Behovsanalys kräver hembesök

För att en snickare ska kunna ge en korrekt offert behöver de besöka kunden och få förklarat för sig vad som ska byggas. De kan då även diskutera olika lösningar och snickaren ger råd om viktiga aspekter att ta hänsyn till. På samma sätt fungerar trädgårdsdesign. En trädgårdsarkitekt kan aldrig få en komplett bild av ett projekt utan att först besökt kundens trädgård och sett förutsättningarna. Väl på plats kan kunden diskutera olika lösningar med arkitekten samtidigt som viktiga punkter lyfts upp att ta hänsyn till.

Det är orsaken till att många trädgårdsarkitekter erbjuder gratis hembesök. En del besök mynnar ut i offert, andra inte. En del offerter mynnar ut i jobb, andra inte.

Exempel från ett företag i Stockholm

En trädgårdsarkitekt i Stockholm beskriver arbetsflödet på följande sätt:

 • Hembesök bokas för trädgårdsdesign
  Kunden ringer upp företaget och bokar in en tid för konsultation. Trädgårdsarkitekten börjar med att ställa grundläggande frågor kring projektet för att kunna förbereda sig inför det hela och dess omfattning.
 • Behovsanalys genomförs
  Under mötet går de gemensamt igenom behovet, dvs en behovsanalys genomförs.
 • Kunden väljer ambitionsnivå
  Om kunden vill gå vidare väljs vilken nivå på trädgårdsdesign som önskas. Med andra ord i vilken omfattning som förändringar ska ske. Det blir därmed även tre helt olika prisnivåer.
 • Offert kan ges
  Nu har trädgårdsarkitekten information om behov och nivå på trädgårdsdesign vilket innebär ett en offert kan skapas.
 • Genomförande
  Tackar kunden ja till offerten sker planering kring när genomförande ska ske.

 

Jämföra priser på trädgårdsdesign – offert från flera i Stockholm

Då flera trädgårdsarkitekterna i Stockholm erbjuder kostnadsfritt hembesök finns bara fördelar i att, som kund, ta kontakt med ett par av dessa. Under de olika besöken kommer kunden få olika råd och tips samt olika projektnivåer presenterade. Utifrån det kan även offerter presenteras på olika prisnivåer.

I likhet med val av annan hantverkare bör inte priset primärt vara det som avgör val av arkitekt – men självklart påverkar det en hel del. Dessutom kan det skilja relativt mycket.