Renoveringsblogg

Fördelarna & Nackdelarna med att välja bergvärme

Fördelarna & Nackdelarna med att välja bergvärme

Bergvärme är en av många vägar för att skapa värme i en bostad. I likhet med andra värmepumpar ges stora ekonomiska besparingar – i alla fall för de med eluppvärmd bostad. Men det gäller att undersöka förutsättningarna och alternativen. Det är inte alltid som detta alternativ ens kan installeras.

Fördelar med bergvärme

 • Långsiktigt ekonomiskt
  Beroende på vilken värmekälla som finns i bostaden idag innebär en bergvärmepump en mindre eller större kostnadsbesparing. Många återförsäljare anger att bostadsägaren tjänar pengar ”från första dagen” men allt beror på hur man räknar. Oavsett är det en långsiktig ekonomisk fördel mot många andra energikällor.
 • Bättre för miljön
  Bergvärme, jordvärme och liknande värmesystem har gemensamt att de är betydligt mer miljövänliga än ett värmesystem kräver förbränning.
 • Kombinationsbart
  Det är mycket lätt att kombinera värme från bergvärme med andra energikällor. Ett exempel är att det går att koppla samman systemet med att använda solvärme.
 • Enkelt
  De som bytt från elpanna, eller vedeldad panna, till bergvärme upplever en mycket stor skillnad i arbetsinsats och/eller kostnad. Värmepump är generellt ett bekymmersfritt och enkelt sätt att tillföra värme.

Nackdelar med bergvärme

 • Kortsiktig ekonomi
  Nästan oavsett vilket uppvärmningssystem som väljs så finns en initial kostnad. Generellt gäller att ju lägre den framtida kostnaden kommer bli varje månad desto högre initial kostnad uppstår. De allra flesta behöver exempelvis låna pengar för att finansiera de åtgärder som krävs för att kunna installera en bergvärmepump.Trots detta nämns det alltså som en investering som kan ”löna sig från första dagen”. Det beror på att den löpande kostnaden för lånet kan bli lägre än besparingen på energiåtgången.
 • Inte möjligt överallt
  Vid bergvärme krävs ett borrhål ner till berget. Om det däremot inte finns något berg vid huset blir det omöjligt att genomföra den nödvändiga borrningen. Med andra ord kan inte bergvärme användas överallt. Om det inte är möjligt går det att se på andra värmepumpslösningar så som ytvärme eller luftvärme.
 • Tillstånd krävs innan borrning påbörjas
  Arbetet med att borra får inte påbörjas förrän kommunen gett de tillstånd som krävs. Det är sällan de nekar detta tillstånd men det kan samtidigt ta flera veckor eller någon månad att få det beviljat. Det är viktigt att inte påbörja arbetet förrän tillståndet finns tillgängligt.