Renoveringsblogg

Vad händer om hyresgästen vägrar stambyte?

Vad händer om hyresgästen vägrar stambyte?

Om en fastighetsägare beslutar att stambyte ska genomföras måste de boende acceptera detta och anpassa sig efter beslutet. Detsamma gäller om en styrelse i en bostadsrättsförening avgör att stamrenoveringen ska ske på föreningens lägenheter. Men vad händer om en hyresgäst vägrar?

Kan man vägra?

Förutsatt att beslutet om stambyte har tagits på ett korrekt sätt och information sedan delats ut till de boende finns ingen möjlighet att neka renovering av lägenheten. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som äger lägenheten och därmed har allt ansvar för de större renoveringar som måste genomföras. Det går visserligen att överklaga beslutet men det är extremt sällan som beslutet är positivt för hyresgästen.

Varför vill man inte ha stambyte?

Det finns flera orsaker till att man inte vill ha ett stambyte genomförd. En orsak kan vara att man relativt nyss lagt ner en stor summa på en badrumsrenovering. En renovering som därmed är förgäves då hela badrummet behöver rivas ut inför att stambytet genomförs. Visserligen ersätter föreningen för ett nytt badrum men det kan då vara ”ett standardbadrum”. Det är inte säkert att man får samma standard som tidigare. Andra orsaker kan vara att man inte orkar bo kvar men inte har något alternativ att använda. Samtidigt bör man se på helheten. En renovering behöver genomföras för att inte fastigheten ska få större skador framöver.

Men om personen vägrar att släppa in hantverkarna?

Vad händer om hyresgästen helt enkelt vägrar hantverkarna tillträde? Kan de då undvika att renoveringen genomförs? Det enkla svaret är nej. Det är fortfarande fastighetsägarens ansvar vilket därmed innebär att Kronofogdemyndigheten kan anlitas för att personen ska avhysas. Detta sker däremot extremt sällan.

Kan hyresgästen kompenseras under renoveringen?

En del hyresgäster anser att stamrenoveringen påverkar deras vardagsliv så mycket att de inte kan bo kvar i lägenheten under själva renoveringen. Generellt genomförs stambyte genom att delar av lägenheten skärmas av för stamrenoveringen medan resterande del kan vara boendeyta. Men med hantverkare i lägenheten 7 – 16 och höga ljud vid borrning och bilning väljer vissa att flytta. Det är bland dessa som ibland frågan om kompensation lyfts. Kan man få kompensation för att man inte kunnat bo hemma under stamrenoveringen? Nej, svaret är enkelt och tydligt. Så länge som fastighetsägaren, tillsammans med byggföretaget, kunnat avgränsa lägenheten så att de boende kan bo kvar kan inte någon ersättning ges.