Renoveringsblogg

Är dagens elpriser i Stockholm högre än rikssnittet?

Är dagens elpriser i Stockholm högre än rikssnittet?

Är dagens elpriser i Stockholm högre än rikssnittet?

Vår huvudstad anses ofta vara landets hjärta och ett viktigt nav när det kommer till kultur, handel och innovation. Likt andra stora städer runt om i Europa och världen är elförsörjningen viktig för att hålla staden igång och levande. Därför är det inte särskilt märkligt att det ibland dyker upp debatter om huruvida dagens elpriser i Stockholm är högre eller lägre jämfört med i övriga Sverige. Fortsätt att läsa så berättar vi mer!

Dagens elpriser i Stockholm ligger i nivå med många andra städer

När det kommer till huruvida dagens elpriser i Stockholm är högre eller lägre jämfört med rikssnittet vill vi betona följande aspekter:

  • Elpriset. Det genomsnittliga elpriset i vår huvudstad ligger generellt sett i linje med motsvarande priser i övriga delar av landet. Detta beror på att priserna i hög utsträckning fluktuerar till följd av ökad respektive minskad tillgång och efterfrågan i Norden. Men sedan finns det även vissa lokala faktorer som kan påverka lite grann, såsom väderförhållandena och förmågan att producera el lokalt. Därmed kan det ibland uppstå mindre variationer i elpriserna mellan huvudstaden och andra städer i landet.
  • Nätavgiften. Faktum är att det egentligen inte är själva elpriset som påverkar mest, utan snarare nätavgiften. Sveriges huvudstad är som bekant en tätbefolkad stad med ett mer omfattande och komplext elnät än i övriga delar av landet. Kostnaden för att underhålla och vid behov uppgradera elnätet i Stockholm kan därför vara högre än i andra svenska städer. Samtidigt förser elnätet fler hushåll med el vilket gör att kostnaderna fördelas på ett större antal kunder. Detta är en faktor som bör tas med i beräkningen då det potentiellt sett kan göra att det hela går mer eller mindre jämnt ut.
  • Konkurrensen. En annan faktor som påverkar dagens elpriser i Stockholm är den aktuella konkurrensen. Med tanke på att vår huvudstad är en storstad brukar konkurrensen på marknaden vara ganska hög generellt sett. Den ökade konkurrensen jämfört med i övriga svenska städer kan potentiellt sett leda till en mer konkurrenskraftig prissättning av elen ut till kunderna.

Kort och gott ligger alltså priserna i huvudstaden vanligtvis i linje med priserna i många andra svenska städer.